Browse Our Dictionary
T

toiletries

ཁྲུས་ཆས།= གཟུགས་པོ་གཙང་འཕྲོད་དང་བདག་གཅེས་སམ་འཁྲུད་བཤལ་བྱེད་སྐབས་སུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་སོ་སྨན་དང་ཡི་ཙི་ལྟ་བུའི་ཡོ་བྱད།