Browse Our Dictionary
T

tomato

ཊོ་མ་ཊོ། = སྔོ་ལྡུམ་གྱི་རིགས་ཏེ་རྩ་བ་མཁྲེགས་ལ་སྡོང་པོ་དང་ཡལ་ག་སྤུ་ཞིབ་ཅན་འཁྱིལ་ཏེ་ཡོད་པ། ལོ་མ་སྒོང་དབྱིབས་ཅན། འབྲས་བུ་ནི་ཟླུམ་པོ་དང་འཇོང་འཇོང་ཐོགས་ཤིང་། རིམ་བཞིན་མདོག་སེར་པོ་དང་སྨིན་ཚར་རྗེས་དམར་པོ་འབྱུང་བ། ཚ་བའི་ཡུལ་དུ་ནམ་དུས་བཞི་གར་སྐྱེ་ཞིང༌། ཟས་ཀྱི་གཡོ་སྦྱོར་ཆེད་སྤྱོད་ཁྱབ་ཆེའོ།