Browse Our Dictionary
T

tongs

སྐམ་པ།= ཐབ་ཚང་ནང་གི་དངོས་པོའམ་ཟས་རིགས་འཛིན་པ་དང་ལེན་པར་སྤྱད་པའི་རྩེ་མོ་གཅིག་ཏུ་ཐུག་པར་བྱེད་པའི་འགུལ་སྐྱོད་ལྡན་པའི་དཔུང་ལག་གཉིས་ལྡན་གྱི་ཡོ་བྱད་ཅིག