Browse Our Dictionary
T

tonsure

སྐྲ་ཕུད་བཞར་བ། = ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བསླབ་ཁྲིམས་འགའ་རེའི་ནང་རབ་ཏུ་འབྱུང་སྐབས་མགོའི་སྤྱི་གཙུག་ནས་སྐྲ་ཚལ་བུ་ཞིག་གཅོད་འབྲེག་བྱེད་ཚུལ།