Browse Our Dictionary
T

toothpick

xx སོ་འདྲུ་བྱེད། = སོའི་བར་དུ་འཚངས་པའི་ཟས་ཧྲུག་སོགས་སྔོག་འདོན་བྱ་ཆེད་ཀྱི་ཤིང་ངམ་འགྱིག་ལས་བཟོས་པའི་ཡོ་བྱད་ཁབ་འདྲ་བ་ཞིག