Browse Our Dictionary
T

toothpick

སོ་འདྲུད། = ལྟོ་ཆས་རིགས་ཟོས་པའི་རྗེས་སོའི་བར་ནས་ཟས་ཧྲུག་འདོན་པར་བེད་སྤྱོད་པའི་ཕྲ་ཞིང་རྩེ་རྣོ་ཅན་གྱི་སྤོས་དཀར་རམ་ཤིང་ཕྲན་གྱི་རིགས་ཤིག