Browse Our Dictionary
T

tow-away zone

adm,trans ལེབ་འཁྱེར་ས་ཁུལ། = ཆོག་མཆན་མེད་པར་བཀག་འཇོག་བྱས་པའི་མོ་ཊ་སོགས་འདྲུད་འཐེན་བྱེད་སའི་དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ།