Browse Our Dictionary
T

trade wind

ཚོང་འདྲེན་རླུང་། = ལྷོ་ཕྱེད་གོ་ལའི་ལྷོ་ཤར་ནས་སམ། བྱང་ཕྱེད་གོ་ལའི་བྱང་ཤར་ནས་གོ་ལའི་དཀྱིལ་ཐིག་གི་ཕྱོགས་སུ་ཚ་ཁུལ་ནས་རྒྱུ་བའི་རླུང་རྒྱུན་ཞིག