Browse Our Dictionary
T

train

༡། མེ་འཁོར། རི་ལི། = གློག་གམ་རླངས་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་ལྕགས་ལམ་སྟེང་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱེད་པའི་འཕྲུལ་འཁོར་ཞིག དེས་མིའམ་དངོས་ཟོག་འཁྱེར་བྱེད་གཞོང་པའམ་ཁང་མིག་མང་པོ་འདྲུད་འཐེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།