Browse Our Dictionary
T

travelogue

འགྲུལ་བཤད། = ཐག་རིང་ངམ་དོ་སྣང་བྱེད་འོས་པའི་ས་གནས་སུ་འགྲིམ་པའམ། མི་ཞིག་གི་ལམ་བར་གྱི་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་སྐོར་ལོ་རྒྱུས་ཚུལ་དུ་སྒྲིག་བཟོ་བྱས་པའི་གློག་བརྙན་ནམ། ཡང་ན་པར་རིས་མཉམ་སྦྲགས་ཀྱི་འབྲི་རྩོམ་མམ་བརྙན་པར་བཤམ་སྟོན་དང་བཅས་པའི་འགྲེལ་བཤད་སོགས།