Browse Our Dictionary
T

treachery

སླུ་སེམས། = ཡིད་ཆེས་བློ་འགེལ་བྱེད་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོ་ལ་གཡོ་བྱུས་ཀྱིས་ངན་སེམས་བཅངས་པའམ་མགོ་སྐོར་གཏོང་བའི་སྤྱོད་ཚུལ།