Browse Our Dictionary
T

trim

༡། རྩེ་དྲས་རྒྱག་པ། = ཁམས་གཙང་མ་དང་བཀོད་པ་ལེགས་པོ་བཟོ་ཆེད་མགོའི་སྐྲ་དང་ཤིང་ཕྲན་གྱི་ར་བ་སོགས་ཀྱི་མཐའ་སྣེ་ཛར་ཛོར་རྣམས་འབྲེག་བཅོས་བྱེད་པའམ་གཏུབ་པ། ༢། ལུས་བྱད་ཕྲ་བཟང༌། = ཁམས་བཟང་ལ་གཟུགས་བྱད་ཕྲ་ཞིང་ལུས་ཁམས་བདེ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཤིག