Browse Our Dictionary
T

trophy hunting

རྔོན་ངོམ། = རི་དྭགས་རྔོན་པའམ་དུད་འགྲོ་བསད་རྗེས་སུ་ཕུང་པོ་ཆ་ཚང་གི་གསོབ་བམ་ཆ་ལག་གང་ཞིག་དྲན་རྟེན་གྱི་ཚུལ་དུ་སྒྲིག་གཤོམ་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག