Browse Our Dictionary
T

trust territory

འཚོ་འཛིན་མངའ་ཁུལ། = མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག་འོག ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གིས་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་རིང་གཞུང་འཛིན་བྱས་པའི་རང་སྐྱོང་མིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག