Browse Our Dictionary
T

twinkle

༡། འོད་ཆེམ་ཆེམ་འཕྲོ་བ། = བར་ཐག་རིང་བའམ་ཕྲ་བའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ལས་བརྟན་པོར་མི་གནས་པའི་བཀྲག་མདངས་ཅན་གྱི་འོད་སྣང་ལྷབ་ལྷབ་ཏུ་འཕྲོ་ཚུལ། ༢། མིག་ཧྲིག་ཧྲིག་བྱེད་པ། = མ་རུང་བའི་བསམ་པ་དང༌། དགོད་བྲོ་བ། དགའ་སྤྲོ་འཕེལ་བ་ལྟ་བུ་ལས་ཕྱིར་སྤྲོ་ཉམས་ཀྱི་མདངས་འདོན་སྐབས་མིག་གི་གྲུང་ཆ་མངོན་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ།