Browse Our Dictionary
T

tyrant

གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་པ། = དྲང་སྙོམས་མ་ཡིན་པའི་ལམ་ནས་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་དབང་ཆ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་ས་སྐྱོང་ངམ་རྒྱལ་པོ།