Browse Our Dictionary
U

uncertainty principle

ངེས་མེད་རྩ་འཛིན། = ཕྲ་རྡུལ་ཞིག་གི་འགུལ་ཚད་དང་གནས་ཆ་གཉིས་ཀ་དུས་གཅིག་ཏུ་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པ་མི་སྲིད་པའི་འདོད་ཚུལ་འཛིན་པའི་ཀོན་ཊམ་འཐབ་ཤུགས་རིག་པའི་ནང་གི་རྩ་འཛིན་ཞིག