Browse Our Dictionary
U

under consumption

ཉེར་སྤྱོད་ཉུང་སྐྱོན། = བཟོ་གྲྭ་སོགས་ནས་བསྐྲུན་པའི་དངོས་པོའི་གྲངས་འབོར་དང་མཚུངས་པའི་འཛད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་དགོས་མཁོ་དེ་ཙམ་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཟོ་ཚོང་དང་དཔལ་འབྱོར་སོགས་ཉམས་ཉེས་བྱུང་བའི་རང་བཞིན།