Browse Our Dictionary
U

underworld

ནག་ཚོགས། ནག་ཅན་དཔུང་ཚོགས། = ལྐོག་ཏུ་ངན་འབྲེལ་གྱིས་ཇག་བཅོམ་སོགས་ཚུལ་མིན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་སྣ་ཚོགས་བྱེད་པའི་རྩ་འཛུགས་ཅན་གྱི་ཚོགས་པ།