Browse Our Dictionary
U

utilisation certificate

བེད་སྤྱོད་ངོས་སྦྱོར། = གཞུང་ངམ་ཚོགས་པ་སོགས་ནས་ལས་དོན་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་སྤྲད་པའི་དངུལ་འབོར་བེད་སྤྱོད་ཆོག་པའི་ལག་ཁྱེར།