Browse Our Dictionary
V

vanilla

ཝེ་ནི་ལ། = ཚ་ཡུལ་རྩི་ཤིང་ཞིག་གི་འབྲུ་ལས་བྱུང་བའི་དངོས་རྫས་ཤིག་སྟེ། དེས་ཟས་མངར་མོའི་རིགས་ལ་བྲོ་བ་འདོན་པར་བེད་སྤྱོད་པ་ཞིག