Browse Our Dictionary
V

vent

རླུང་སྒོ། = འགྲུལ་པ་སྡོད་སར་རླུང་གྲང་མོའམ། ཡང་ན་དྲོན་མོ་ཡོང་ཆེད་སྙོམ་སྒྲིག་བྱ་རུང་གི་དྲ་མིག་གིས་བཀབ་པའི་ཁུང་བུ་ཞིག