Browse Our Dictionary
V

veto

༡། འགོག་དབང༌། = གཞུང་གི་ཡན་ལག་གང་ཞིག་ལ་ཡོད་པའི་ཡན་ལག་གཞན་གྱི་ཁྲིམས་བཟོ་དང་མོས་མཐུན་མི་བྱེད་པའི་དབང་ཚད། ༢། ཝི་ཊོ་དབང་ཆ། = ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་བཀག་འགོག་བྱེད་པའི་དབང་ཚད་སྤྱོད་པའི་བྱ་གཞག