Browse Our Dictionary
V

victimization

སྡུག་སྦྱོང་གཏོང་ཚུལ། སྡུག་སྦྱོར། = གང་ཞིག་དཀའ་སྡུག་ལ་སྦྱོར་བར་བྱེད་པའི་བྱ་གཞག་གམ་བརྒྱུད་རིམ། ཡང་ན་གཞན་གྱིས་དཀའ་སྡུག་ལ་སྦྱོར་བའི་གནས་སྟངས།