Browse Our Dictionary
V

video game

བརྙན་རྩེད། = མཛུབ་མོས་རྩེད་ཆས་སྟེང་གནོན་ཏེ། འཆར་ཡོལ་སྟེང་འགུལ་བཞིན་པའི་བརྙན་རིས་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པའི་རྩེད་མོ་ཞིག