Browse Our Dictionary
V

videocassette recorder (VCR)

སྒྲ་བརྙན་སྡུད་ཆས། གློག་བརྙན་ཊེབ་ཐག་ཏུ་སྒྲ་གཟུགས་བསྡུ་འཇུག་བྱེད་དེ་བརྙན་འཕྲིན་སྟེང་བཀོལ་གཏོང་བྱེད་པའི་ཡོ་ཆས་ཤིག