Browse Our Dictionary
V

visiting professor

གདན་ཞུས་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ། = དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ཕྱིར་སློབ་ཁྲིད་གནང་བར་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གཞན་ཞིག་ནས་ཡོང་བའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་བ་ཞིག