Browse Our Dictionary
V

vitiligo

med ཤ་བཀྲ། = རང་བྱུང་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་མདོག་ཉམས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ལུས་པོའི་ཆ་ཤས་འདྲ་མིན་སྟེང་དཀར་བཀྲ་དང་། འཇམ་ཤས་རྣམ་པ་ལྡན་པའི་པགས་ནད་རིགས་ཤིག