Browse Our Dictionary
W

wage board

གླ་ཕོགས་ལྷན་ཚོགས། = གླ་ཕོགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་སོགས་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་མཁན་དུ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག