Browse Our Dictionary
W

wall light

electr གྱང་གློག = རྩིག་གྱང་ལ་བསྒར་དགོས་པའི་གློག་སྒྲོན་གྱི་རིགས་ཤིག་སྟེ། གློག་འོད་གྱེན་དུ་འཕྲོ་ཞིིང་བསྒར་གཞིའི་རྟེན་ས་ཕལ་ཆེར་རྩིག་གྱང་ལས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད།