Browse Our Dictionary
W

warplane

དམག་གྲུ།= འབར་རྫས་གཡུག་རྒྱུ་དང་། གནམ་གྲུ་གཞན་ལ་དྲག་རྒོལ་བྱ་རྒྱུ་ལྟ་བུའི་དམག་འཐབ་ཀྱི་བཀོལ་སྤྱོད་ཆེད་བཟོ་བཀོད་བྱས་པའི་གནམ་གྲུ།