Browse Our Dictionary
W

wireless charging

སྐུད་མེད་ཟུངས་གསོག = གློག་ཤུགས་མཐུད་པར་གློག་སྐུད་མི་དགོས་པར་གློག་ཤུགས་བརྒྱུད་གློག་གསོག་ཆས་ནང་གློག་གསོག་པར་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག