Browse Our Dictionary
W

woodwork

xx ༡། ཤིང་ཆ། = ཁང་པའམ་ཤག་མིག་ཅིག་གི་སྒོ་དང་སྒེའུ་ཁུང་གི་ཕྱི་སྒྲོམ་བཅས་ཤིང་ལས་གྲུབ་པའི་ཆ་ཤས། ༢། ཤིང་ཆའི་ལས་ཀ = ཤིང་ལས་ཅ་དངོས་གང་ཞིག་བཟོས་པའི་བྱ་གཞག་གམ་སྒྱུ་རྩལ།