Browse Our Dictionary
W

work measurement

ལས་འབོར་ཚད་འཇལ།= ཅ་དངོས་བྱེ་བྲག་ཅིག་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་པའི་ལས་དོན་གང་ཞིག་ལ་ཆ་སྙོམས་ལས་མིས་གཏང་དགོས་པའི་དུས་ཚོད་གཏན་འབེབས་བཟོ་ཆེད་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ།