Browse Our Dictionary
W

workleisure

ལས་ལྷོད་གཉིས་བདེའི་གྱོན་གོས། = ལས་ཀའི་སྐབས་སུ་ལུགས་མཐུན་གྱོན་ཆས་དང་འཚམས་ཤིང་། ལྷོད་དལ་སྐབས་སུའང་བདེ་པོ་ཡོད་པའི་དཔེ་གསར་གྱི་འགྲོས་དང་མཐུན་པའི་གྱོན་ཆས།