Browse Our Dictionary
Y

YouTuber

ཡུ་ཊུབ་སྤྱོད་མཁན། = དམིགས་བསལ་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་དྲྭ་རྒྱའི་སྟེང་བརྙན་འཕྲིན་མཐོང་འཇུག་པར་བཟོས་པ་དང་། ཡུ་ཊུབ་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱ་ལན་མང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག